LEKKOATLETYKA

Drużyna

Sekcja lekkoatletyczna zaprasza na swoje zajęcia.

LEKKOATLETYCZNE MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU DLA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO, OBJĘTEJ SYSTEMEM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Adresatami zadania są dzieci oraz młodzież z miasta Poznania. Podstawowym celem zadania jest zachęcenie dzieci i młodzieży do trenowania lekkiej atletyki oraz poprawa wyników osiąganych przez trenujące dzieci i młodzież, ponadto zadanie zakłada osiągnięcie następujących rezultatów: 

-stworzenie warunków do rozwoju osobistych talentów, kształtowania pozytywnych nawyków i cech charakteru niezbędnych do uprawiania sportu takich jak systematyczność, dbałość o higienę osobistą, sumienność; 

-zakładamy wychowanie poprzez sport: zapobieganie negatywnym zachowaniom, nauka szacunku do grupy, przeciwnika, prowadzącego zajęcia, przeciwdziałanie patologii oraz agresji wśród dzieci i młodzieży; 

-rozwój cech motorycznych, umiejętności fizycznych, koordynacji ruchowej ABC-LA, gibkości, sprawności ogólnej i ukierunkowanej; -przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu miejskim, wojewódzkim i krajowym, umożliwienie startów w zawodach sportowych; 

-uświadomienie, że lekka atletyka może być formą bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz pasją sprzyjającą zdrowemu stylowi życia, środkiem prowadzącym do ochrony zdrowia, podniesienia odporności oraz formą wspierania zrównoważonego rozwoju psychofizycznego u dzieci i młodzieży; 

- nauka rywalizacji sportowej oraz promowanie pozytywnych zachowań podczas rywalizacji sportowej.

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania w 2023 roku sekcja lekkiej atletyki otrzymała dotację w wysokości 45 000zł. 

Chcesz do nas dołączyć?
Skontaktuj się z Trenerem - Jan Grenda 501 020 454

reklama

Sponsor tytularny
Sponsorzy
Partnerzy
Media

ENEA ENERGETYK POZNAŃ

Adres: 60-780 Poznań ul. Grunwaldzka 1

biuro@energetykpoznan.pl
klub@energetykpoznan.pl

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA
Trenerka Karolina Komarnicka - 605 054 405

SIATKÓWKA MŁODZIEŻSIATKÓWKA MŁODZIEŻ
Trener Juniorki (roczniki 2005-2004) Juniorki Młodsze (2007-2006) Michał Dudek - 533 460 006
Trener Młodziczki 1 (rocznik 2008) - Mikołaj Adamowicz - 786 817 120 
Trenerka Młodziczka 2 (rocznik 2009) Malwina Kucner - 725 089 113
Trenerka Minisiatkówka dziewczynki, NABÓR (rocznik 2012 i młodsze Malwina Kucner - 725 089 113
Trener Minisiatkówki chłopcy - Jakub Wądołowski - 534 924 906
Trener Juniorzy - Dominik Hajduk - 605 586 931
Trener Juniorzy Młodsi i Młodzicy - Szymon Kurowski - 660 546 008

SIATKÓWKA 1 LIGA KOBIET
Kierownik zespołu I ligi - Iwona Zuzel - 508 333 804

SIATKÓWKA 2 LIGA MĘŻCZYZN
Trener Dominik Hajduk - 605 586 931

KONTAKT i NABÓR LEKKA ATLETYKA 
Trener Jan Grenda - 501 020 454
trenergrenda@o2.pl
 

PŁATNOŚCI

Numery kont bankowych:
Konto Główne: 71 1140 2004 0000 3502 8251 9973
Konto Składki Siatkówka: 57 1140 2004 0000 3102 8263 6239
Gimnastyka Artystyczna: 08 1440 1387 0000 0000 0962 1528

KRS  0000077819

Skontaktuj się z nami
  • Copyright © 2024 Klub Sportowy Energetyk Poznań
  • Created by H7